четвъртък, 21 януари 2010 г.

С велосипед в метрото
В България подземният железен транспорт е факт едва от 1998 г. Хората, които имат щастието да го ползват, са едва няколко хиляди жители на София. В момента се строят южният и северният лъч на първи метродиаметър, както и втори метродиаметър.
Съчетаването на различни видове градски тарнспорт значително облекчава гражданите. Тенденциите в това отношение са хората да се придвижват максимално бързо и да могат да организират времето си. Светът търси разрешение на този проблем като увеличава възможностите за превозване на велосипед в градския транспорт. Специални платформи на автобусите позволяват качването на велосипед там. Във всеки влак има специални вагони за превозване на велосипед. С метрото ситуацията е по-сложна заради големия поток пътници.
Но дори и в този случай много градове са намерили компромисно решение за желаещите да комбинират метро с велосипед. Разбира се, велосипед под наем на всяка метростанция е чудесно решение за много европейски столици. За такова решение обаче е необходимо цялостно оборудване на града с велосипеди под наем, така че да може да се вземе от едно място, да послужи за придвижване и да се остави на друго място.
И въпреки тези възможности не е изключена и възможността за превозване на велосипед в метрото.

В Милано, ИталияТранспортирането на велосипеди е разрешено през всички работни дни от 20:00 ч. до края на деня и в събота и неделя по цял ден, без ограничения.
Единственото ограничение е, че броят на велосипеди във влака не трябва да надвишава 4.
Лисабон, Португалия
Транспортирането на велосипеди започва от 20:30 часа. През почивните и празнични дни то е разрешено през целия ден. Позволено е да се превозват максимално 2 велосипеда в мотриса, и то само в случай че няма много голям брой пътници.
Забранено е карането на велосипеди на територията на метрото (метростанции, входове и т.н.) както и превозване на велосипедите на ескалаторите, подвижните пътеки и асансьорите в метростанциите и входовете. Всеки пътник има право да превозва само един велосипед.
Пътниците са отговорни за всички щети, причинени на мотрисите и съоръженията от съответните велосипеди. Metropolitano de Lisboa не отговаря за вреди, нанесени на велосипедите или на трети лица по време на превозването им.
Мадрид, Испания


Позволява се достъп на велосипеди до всички пунктове на мрежата на Metro de Madrid в дните и часовете, изброени по-долу:
• Събота, неделя и празници: през цялия ден;
• От понеделник до петък: от 10:00 до 12:30 ч. и 21:00 ч. до края на деня.
За правилното използване на съоръженията и за да се избегне неудобството за другите потребители трябва да се вземат под внимание следните условия за ползване:
• Разрешава се само едно колело на пътник с билет;
• Достъпът до станциите се осъществява главно от служителите на входа, които след проверка на валидността на билета улесняват достъпа през вратата или пасажа за хора с увреждания. Те също така улесняват излизането от станцията;
• Може да не бъде допуснат превозът на велосипеди, когато обстоятелствата го налагат, например струпване на много пътници, повреди и други инциденти, които пречат на мобилността на лицата в рамките на съоръжението;
• Разрешено е превозването на велосипеди само в частта на вагона до кабината на ватмана, като броят на колелата не трябва да надвишава 2 за вагон;
• Не е позволено да се карат колелата в съоръженията на метрото.
• Разрешава се транспортирането на велосипеди на ескалатори, асансьори и подвижни пътеки, когато степента на заетост не е висока и не се създават неудобства на други потребители;
• Превозващият колелото трябва да се грижи за него и да внимава да не причини неудобство по време на пътуването си на другите потребители. Metro de Madrid не носи отговорност за щети или загуби, които могат да сполетят велосипедите, и не поема отговорност за вреди, които транспортът на велосипеда може да причини на други хора.
И накрая, сгъваемите велосипеди, както и детските велосипеди се считат за ръчен багаж, за които важат собствени правила, изложени в член 2, буква Б от правилника Reglamento de Viajeros de Metro de Madrid

Барселона, ИспанияПрез съботите, неделите и официалните празници, както и всички дни на месеците юли и август, се позволява превозването на велосипеди в метрото през целия ден.
През делничните дни велосипедите могат да бъдат транспортирани от 5:00 до 7:00 ч. и от 9:30 до 17:00 ч. и от 20:30 ч. до края на деня.
Така превозващите велосипеди не трябва да пречат на преминаването на други пътници, както в станциите, така и във влаковете, не могат да използват ескалатори и е препоръчително ползването на асансьори, като се дава предимство на хората с намалена подвижност. Също така не е позволено карането на колелото вътре в метрото и се разрешава само един велосипед на човек с билет.

Ню Йорк, САЩПревозването на велосипед в метрото е възможно извън натоварените часове – сутрин от 7 до 10 часа и вечер от 16 до 19 часа. Велосипедът се поставя най-отпред или най-отзад на вагона, така че да не блокира пътеката или вратите. Необходимо е да не се оставя без надзор колелото, за да може да бъде преместено, ако пречи на някой пътник да премине. При авария или евакуация, велосипедът се оставя, за да може да се осигури бързото и безопасно излизане на всички пътници. Колелото се носи по стълбите, като се изчаква момент, в който няма много движение по тях. Използва се служебният вход за вкарване на велосипеда. Не се минава през турникета.
Така в изброените градове е уредено пренасянето на велосипед в метрото. Правилата изглеждат логични и не особено трудни за изпълнение. Дали ние сме достатъчно разумни, за да ценим времето си. Това тепърва ще разберем. Част от развитието е безконфликтното придвижване. Все по-голям приоритет става и чистият транспорт.


Публикувано: 13.01.2010; Автор: Велоеволюция -> Вело Вестник